La Firma

A Boil Fernandez Geli Advocats oferim serveis jurídics i econòmics a empreses i particulars

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS es una empresa que ofereix serveis jurídics i econòmics a empreses i particulars des de 1995, amb un ampli catàleg d’àrees d’actuació, que s'adapta a les característiques individuals dels nostres clients. La  seu central  de Boil Fernandez Geli Advocats està a Granollers  i compte també oficines a Barcelona.

L'equip de  Boil Fernandez Geli Advocats, està format per professionals de diverses disciplines, la qual cosa fa que poguem donar resposta a les diferents necessitats dels clients de forma unificada i coordinada, donant importància al treball en equip. La nostre relació amb el client es basa en la confiança, prioritzant la comunicació i la transparencia en el desenvolupament del servei encarregat.

La Firma

Fem especial èmfasi en la informació al client, ja des de l’inici de la nostre relació professional i especialment en el tema dels costos dels possibles encàrrecs, de manera que es conegui, prèviament, una estimació ajustada en la mesura del possible, de les despeses que pot comportar.

Igualment durant el desenvolupament del servei,  a Boil Fernandez Geli Advocats,  oferim al client un contacte proper amb els professionals que el porten a terme perquè pugui tenir coneixement de l'estat en que es troba el seu encàrrec, d'una manera àgil i actualitzada.

La nostre manera de treballar es basa en:

  • La confiança
  • La transparència
  • El contacte directa i eficaç entre professionals i clients
  • Un ampli ventall de serveis

 

logo

La filosofia a Boil Fernandez Geli Advocats es basa en l'atenció personalitzada, l'eficàcia i el compromís amb el client. Té subscrits acords amb despatxos d'advocats d'altres països i és membre de diferents associacions professionals i empresarials.

Next Generation
Plan de recuperación