Societats i consultoria empresarial

Assessorament tant als socis com a les societats en l’àmbit de les operacions societaries i en el transcurs del dia a dia de la societat a través de la nostres serveis de consultoria empresarial.

  • Operacions societàries (constitució, modificacions estatutàries , ampliacions i reduccions de capital). Liquidació i dissolució de societats. Declaracions de inactivitat. Reactivació de societats inactives.
  • Funcions de consellers sense vot: reorganització i reflotament empresarial, planificació estratègica i control de gestió.
  • Obligacions i responsabilitats d' administradors i consellers.
  • Convocatòries de juntes de socis o accionistes en conflicte i sol·licitud de convocatòries judicials. Assistència jurídica per a la celebració de Juntes.
  • Defensa dels drets dels socis. Accions de responsabilitat contra l'administrador o membres del consell de direcció i demandes de impugnació judicial de juntes.
  • Redacció de Pactes parasocials : recompra de participacions o accions, d'exclusivitat, de sindicació de vot, entre d'altres.
  • Grups d'empreses: Creació i estructuració de societats holding. Operacions vinculades: redacció i preparació documentació legal: master file i contractes entre societat matriu i filials, socis-societats, administradors-societats, etc
  • Consultoria empresarial
Societats i consultoria empresarial
logo

La filosofia de l’empresa en basa en l’atenció personalitzada, l’eficàcia i el compromís amb el client. Té subscrits acords amb despatxos d’advocats d’altres països i es membre de diferents associacions professionals i empresarials.

Altres Serveis per a empreses

Societats i consultoria empresarial

Societats i consultoria empresarial

Assessorament tant als socis com a les societats en l’àmbit de les operacions societaries i en el transcurs del dia a dia de la societat a través de la nostres serveis de consultoria empresarial.

Accedir
Comerç exterior

Comerç exterior

Les característiques del mon empresarial actual fan que sigui imprescindible poder respondre a la problemàtica derivada de la internacionalització de l’activitat econòmica de les empreses. El comerç exterior comporta una serie de problemàtica especifica a la qual cal donar resposta.

Accedir
Contractació mercantil

Contractació mercantil

Rebre un bon assessorament previ a la contractació mercanti i documentar els acords empresarials, resulta la forma més eficaç de prevenir conflictes futurs.

Accedir
Dret laboral

Dret laboral

La gestió dels recursos humans requereix una especial atenció en el dia a dia empresarial i una adaptació als diferents moments econòmics. Un bona aplicació del dret laboral evita la generació de conflictes.

Accedir
Processos concursals

Processos concursals

Gestionar les crisis empresarials precisen d’ un coneixement expert. BOIL FERNANDEZ GELI ofereix assessorament en els processos concursals ja sigui des del punt de vista del creditor com de l'empresa que es veu abocada al concurs.

Accedir
Obligacions tributaries

Obligacions tributaries

Assessorem als nostres clients respecte a les seves obligacions tributaries

Accedir
Adquisicions i fusions

Adquisicions i fusions

Participem en les operacions d’adquisió i fusió d’empreses amb del nostre consell legal i econòmic.

Accedir
Empresa familiar

Empresa familiar

Estem especialitzats en empreses familiars. Entenem la seves especials característiques i necessitats.

Accedir
Assessoria laboral i fiscal

Assessoria laboral i fiscal

Gestió de les obligacions tributaries i laborals corrents de les empreses. Oferim als nostres clients serveis d'assessoria laboral i fiscal per facilitar el dia a dia del seu negoci.

Accedir
Next Generation
Plan de recuperación