• Marques nacionals, comunitàries i internacionals: assessorament, registre, renovació, oposició, contestació al suspens, transferència, investigació prèvia
  • Patents i models d'utilitat nacionals i internacionals (PCT): assessorament, registre i oposició, validació Patent Europea (EPO), informe sobre l'estat de la tècnica
  • Dissenys industrials nacionals, comunitaris i internacionals: assessorament, registre, nul·litats, restabliment de drets, reivindicació de prioritat estrangera
  • Reclamacions per vulneració de drets de propietat industrial, per via judicial i/o extrajudicial
  • Competència deslleial: enriquiment injust, acció de cessació d'actes deslleials, violació de secret industrial o pactes de confidencialitat, actes d'explotació de reputació aliena.
  • Drets d'autor i imatge: copyrigt, creative commons, imatge comercial.
  • Dominis: defensa legal en la obtenció, renovació, bloqueig del domini, processos davant el centre d'arbitratge de la OMPI i l'ICANN.
  • Contractes: llicències i acords de transferència, acords de confidencialitat, protecció del Know-how.