BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS és una empresa que ofereix  serveis jurídics i econòmics  a empreses i particulars des de 1995. La filosofia de l'empresa es basa en l'atenció personalitzada, l'eficàcia i el compromís amb el client. Té subscrits acords amb despatxos d'advocats d'altres països i és membre de diferents associacions professionals i empresarials.