• Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos
  • Parelles de fet
  • Modificació de mesures de divorci
  • Pactes prematrimonials
  • Incapacitacions i tutories
  • Accions penals en l'àmbit familiar