• Adquisicions d'empreses i fusions, simplificades i normals.
  • Valoració d'empreses. Due diligence legal, econòmica i financera
  • Operacions d'assistència financera: MBO, LBO
  • Compravenda d'empreses: societats, actius i branques d'activitat
  • Reestructuració de grups empresarials
  • Joint-venture, consorcis i aliances estratègiques
  • Fiscalitat en les adquisicions i fusions
  • Accés a empreses de capital risc , societats de garantia recíproca (SGR) i préstecs participatius.