• Planificació fiscal i càlcul d'impostos per a empreses
  • Assessorament fiscal de grups de societats
  • Planificació tributària en operacions d'adquisició, fusió, transmissió i reorganització d'actius, negocis i societats
  • Fiscalitat internacional: operacions internacionals i preus de transferència d' operacions vinculades.
  • Planificació fiscal, patrimonial, successòria i de l'empresa familiar
  • Fiscalitat d'inversions estrangeres a Espanya (no residents) i inversions espanyoles a l'estranger
  • Defensa en processos de reclamació administratius, inspeccions tributàries i davant els tribunals econòmics administratius