• Delictes fiscals: delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social, delictes en matèria de subvencions, delictes contra els interessos de la Unió Europea, blanqueig de capitals, defensa de la competència i polítiques de preus.
  • Delictes societaris: gestió Fraudulenta, falsedats comptables i documentals, conflictes entre majories i minories socials.
  • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual:
  • Delictes informàtics.