NOVA HOMOLOGACIO COM CO.LLABORADOR AMB TECNOCAMPUS MATARO

BOIL FERNANDEZ GELI ha renovat l'homologació com a col.laborador extern en les àrees legal i internacional amb la FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO-MARESME.