• Protocols familiars.
  • Fiscalitat de l'empresa familiar.
  • Planificació de la successió.
  • Suport gerencial com a consellers externs.
  • Internacionalització de l'empresa familiar.
  • Assessorament en processos d'adquisició o venda d'empreses familiars.