• Tramitació de concurs de creditors per liquidació empresarial o aprovació de convenis de reducció i ajornament de deutes.
  • Acords de refinançament de la Llei Concursal i comunicacions prèvies a la via concursal.
  • Defensa dels interessos dels creditor al concurs: modificació bases imposables de IVA, compareixença, votació a l'eventual Junta de Creditors i vigilància del compliment de l’acord. Demandes incidentals.