• Assessorament sobre operacions internacionals: incoterms, crèdits documentaris i altres formes de pagament, bill of leading i altres documents de transport, negociacions amb transitaris i agents de duanes.
  • Creació de societats filials o participades a l'exterior, sucursals i oficines de representació.
  • Contractació internacional: compravendes internacionals, agència, distribució, subministraments, joint-venture, etc. Resolució de contractes.
  • Fiscalitat internacional i normativa duanera. Convenis per evitar la doble imposició. Intrastat.
  • Declaracions de inversions espanyoles a l'estranger i declaracions de inversions estrangeres a Espanya.
  • Conflictes derivats del transport internacional
  • Assessorament sobre finançament i tramitació d'ajuts (ACCIO 10, ICEX, CDTI...)