• Reclamacions de quantitat
  • Execució de lletres de canvi, xecs i pagarés
  • Contractes (lloguer , compravenda, permutes, opcions de compra..)
  • Desnonaments
  • Reclamacions per defectes constructius