• Liquidació d'impostos.
  • Comptabilitat.
  • Gestió de nòmines.
  • Assegurances socials.
  • Altes i baixes en la seguretat social.